Strategia Firmy

MISJA

 • Jesteśmy po to, aby naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem pomagać klientom, funkcjonować efektywniej i skuteczniej, współprzyczyniając się do ich sukcesu rynkowego.
 • Wykorzystujemy nowe dziedziny wiedzy i metody badawcze, które są motorem kreatywności i przedsiębiorczości w budowaniu siły i ekspansji rynkowej naszych klientów.
 • Oferowane przez nas produkty cechuje wysoka jakość przejawiająca się wysokim poziomem merytorycznym, kreatywnością, utylitarnością.
 • W pełni angażujemy się w rozwiązanie problemów naszych klientów spełniając ich potrzeby i oczekiwania.
 • Stosujemy najwyższe standardy etyki biznesu.

ŹRÓDŁA NASZEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ – CO WYRÓŻNIA NAS SPOŚRÓD INNYCH FIRM DORADCZYCH

 • Naszą pozycję konkurencyjną na polskim rynku usług doradczych budujemy ze szczególnym uwzględnieniem następujących, stale rozwijanych kompetencji:
 • Tworzymy zespół ekspertów o wysokich kwalifikacjach, którzy stale rozwijają swoje kompetencje (nasi pracownicy posiadają tytuły doktora nauk ekonomicznych, dyplomy MBA amerykańskich i polskich uczelni oraz liczne certyfikaty i ukończone kursy).
 • Dobrze znamy specyfikę polskiego rynku przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej, a także problematyki prowadzenia biznesu w warunkach restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw (co, oprócz zrealizowanych kilkuset projektów doradczych, potwierdzają liczne publikacje w polskiej prasie).
 • Naszą cechą jest wyjątkowa elastyczność w sposobie rozwiązywania problemów klientów (od zarządzania tymczasowego i outsourcingu wybranych funkcji zarządzania, do doradztwa partycypacyjnego poprzez udział w zespołach zadaniowych  złożonych z pracowników klienta).
 • Oferując jakość usług i renomę marki na poziomie największych międzynarodowych firm doradczych, świadczymy usługi po niższych cenach, nie przekraczających wymiernych korzyści płynących z naszych projektów dla klienta.

DOMENA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU

Domeną Instytutu jest prowadzenie działalności konsultingowej oraz badawczo - wdrożeniowej w dziedzinie nauk ekonomicznych i technicznych.

W szczególności specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie:

 • doradztwa strategicznego,
 • doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze środków publicznych,
 • restrukturyzacji systemów organizacji i zarządzania,
 • badania procesów pracy,
 • kreowania strategii, planów marketingowych i badania rynku,
 • doradztwa finansowego i analiz zasobów finansowych,
 • systemów kontrolingu i zarządzania finansami,
 • zarządzania personelem,
 • zarządzania ryzykiem, w tym także ryzykiem w procesach technicznych,
 • analiz przedsięwzięć biznesowych (biznesplanów i feasibility study),
 • outsourcingu obsługi organizacyjnej i marketingowej firmy,
 • prowadzenia baz informacyjnych i analiz porównawczych.
 • kojarzenia partnerów biznesowych.
 
Reklama
Reklama
Reklama